• Odbierz prezent
CCS: Odwołanie członków zarządu i powołanie członków zarządu kolejnej kadencji. (2021-03-30 14:54)
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza Emitenta odwołała ze składu zarządu Pana Jerzego Macieja Zygmunta, Aleksandrę Helenę Kunkę i Roberta Jerzego Frączka.
Następnie rada nadzorcza powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji:

1) Jerzego Macieja Zygmunta – na funkcję prezesa zarządu,

2) Aleksandrę Helenę Kunkę – na funkcję wiceprezesa zarządu,

3) Roberta Jerzego Frączka – na funkcję wiceprezesa zarządu.

Pan Jerzy Maciej Zygmunt pełnił dotychczas w ramach Emitenta funkcję prezesa zarządu, zaś Pani Aleksandra Helena Kunka i Pan Robert Jerzy Frączek – wiceprezesów zarządu.

Wymienione osoby zostały powołane na okres wspólnej kadencji, której bieg upływa 30 marca 2024 r.

Życiorysy oraz pozostałe informacje dotyczące powołanych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 punkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-30 14:54:51Jerzy Zygmuntprezes zarządu
2021-03-30 14:54:51Aleksandra Kunkawiceprezes zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk