• Odbierz prezent
CCR: Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect (2023-09-18 20:43)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”/”Emitent”), w związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych w zakresie nieterminowego opublikowania informacji raportem ESPI numer 9/2023, na temat pisma - w tym wezwania - otrzymanego z Nadsańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Stalowej Woli („Bank”), dotyczące niewyrażenia zgody na zaproponowane przez Spółkę warunki restrukturyzacji zadłużenia z tytułu: Umowy o kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. z późn. zm. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r. z późn. zm.
Przyczyną nieterminowego opublikowania raportu ESPI numer 9/2023 było otrzymanie korespondencji z Banku na adres inny niż adres siedziby Emitenta. Członkowie Zarządu Spółki otrzymali pismo z Banku na prywatny adres zamieszkania i zapoznali się z pismem w dniu 18 września 2023r. wraz z resztą prywatnej korespondencji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-09-18 20:43:58Jarosław Jacek WalukiewiczPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk