• Odbierz prezent
CCC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 3 sierpnia 2021 roku (2021-07-05 23:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia:2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 3 sierpnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień
3 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

NWZA zwołuje się m.in. celem uzyskania zgody Akcjonariuszy CCC S.A. na emisję obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 360.000.000 zł (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych). Celem emisji Obligacji będzie pozyskanie długoterminowego źródła finansowania na zakup 10% akcji w eObuwie.pl S.A. od MKK3 sp. z o.o., o którym Emitent informował raportami bieżącymi 14/2021 z 31 marca 2021 r. (Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcie negocjacji z MKK3 sp. z o.o. w przedmiocie inwestycji w eobuwie.pl S.A.), 15/2021 z 31 marca 2021 r. (Transakcja nabycia akcji eobuwie.pl S.A.) i 41/2021 z 22 czerwca 2021 r. (Zawarcie umów sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A.). Emisja obligacji zamiennych na akcje stanowi jedną z rozważanych alternatywnych metod sfinansowania wykupu 10% akcji w eObuwie.pl S.A.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB nr 45_2021_Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA_03.08.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-05Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-07-05Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk