• Odbierz prezent
CCC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku (2021-05-14 22:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień
11 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia związane jest z podpisaniem przez Emitenta w dniu 14 maja 2021 r. z konsorcjum banków, dokumentu Term Sheet potwierdzającego warunki nowego finansowania, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Warunki te przewidują ustanowienie przez Emitenta, zabezpieczeń spłaty zadłużenia, w tym zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Emitenta. Ustanowienie wskazanego zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) wymaga zatwierdzenia w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_11.06.2021_PL.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA na 11.06.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-14Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-05-14Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk