• Odbierz prezent
CCC: Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowych członków w skład Zarządu (2021-03-29 17:47)
 
  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  
      Raport bieżący nr 13 / 2021      
  Data sporządzenia: 2021-03-29                  
  Skrócona nazwa emitenta                  
  CCC  
  Temat                    
  Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowych członków w skład Zarządu  
  Podstawa prawna                
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
  Treść raportu:                  
 

W związku z intensywnym rozwojem Grupy CCC, Emitent zdecydował o powołaniu trzech nowych członków Zarządu. Dzięki dynamicznej rozbudowie modelu omnichannel, cyfryzacji wszystkich kanałów sprzedaży oraz rozwojowi oferty produktowej, w tym zapoczątkowanym nowym formatom działalności, Grupa konsekwentnie realizuje cele strategii GO.22. Dotychczasowa transformacja oraz ambitne plany rozwojowe implikują potrzebę wzmocnienia Zarządu w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz zarządzania finansami.

W związku z powyższym, działając zgodnie z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku podjęła następujące uchwały:
1/ w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 6 osób;
2/ w sprawie powołania w skład Zarządu:
- Pana Adama Holewy na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 kwietnia 2021 r.;
- Pana Igora Matusa na Wiceprezesa Zarządu z dniem 7 czerwca 2021 r.;
- Pana Kryspina Derejczyka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 lipca 2021 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z ww. osób nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu.

Pan Adam Holewa, posiada ponad 23 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania strategicznego, w tym sieciami spółek zależnych. Planowanie, industrializacja, automatyzacja i cyfryzacja, to jedne z wielu wyzwań, które adresował prowadząc zespoły w General Motors, Volkswagen Group (w oddziałach w Niemczech oraz Polsce), gdzie przez ostatnie lata obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego SITECH. W Grupie CCC, jako Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego, będzie odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami, ekspansją Grupy, projektami oraz spółkami zależnymi.

Pan Igor Matus, posiada ponad 16 lat doświadczenia w obszarze zarządzania i rozwoju organizacji, które zdobywał w takich firmach jak Mondelaz, Nestle, Cadbury Wedel czy Beiersdorf, gdzie przez ostatnie lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Pan Igor Matus specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W swojej codziennej pracy wykorzystuje metodologię lean management, nakierowaną na optymalizację, a co za tym idzie – wzrost efektywności procesów. Jako Wiceprezes ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, będzie odpowiedzialny za nadzór nad logistyką oraz łańcuchem dostaw w całej Grupie CCC, w zakresie wszystkich kanałów i formatów sprzedaży.

Pan Kryspin Derejczyk, dołączył do Grupy CCC na początku bieżącego roku, obejmując stanowisko Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Dział Controllingu i Analiz Biznesowych. W swojej 20-letniej międzynarodowej karierze zarządzał działami finansowymi takich spółek jak Tesco Polska, Tesco Group Wielka Brytania czy Grupa PEPCO. Pracował również w londyńskim City dla KPMG, gdzie doradzał globalnym korporacjom w zakresie usprawnień zarządzania finansami, poprawy efektywności biznesowej oraz skutecznego wdrażania strategii biznesowych. Wraz z początkiem lipca, Kryspin Derejczyk obejmie stanowisko Wiceprezesa ds. Finansowo-Księgowych, odpowiadając za controlling, finanse oraz księgowość w Grupie CCC oraz Centrum Usług Wspólnych.

 
 
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
 
     
    CCC S.A.    
    (pełna nazwa emitenta)    
    CCC   Lekki (lek)    
    (skrócona nazwa emitenta)   (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)    
    59-101   Polkowice    
    (kod pocztowy)   (miejscowość)    
    Strefowa   6    
    (ulica)   (numer)    
    076 845 84 00   076 845 84 31    
    (telefon)     (fax)    
    ccc@ccc.eu   www.ccc.eu    
    (e-mail)     (www)    
    6922200609   390716905    
    (NIP)     (REGON)    
  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2021-03-29 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu    
  2021-03-29 Hanna Kaminska Prokurent    

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk