• Odbierz prezent
CCC: Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowego członka w skład Zarządu (2021-09-16 16:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr61/2021
Data sporządzenia:2021-09-16
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zwiększenie liczby członków Zarządu Emitenta i powołanie nowego członka w skład Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Zarządu aktualnej kadencji do 7 osób oraz powołania w skład Zarządu Spółki Pana Adama Marciniaka na Wiceprezesa Zarządu z dniem 16 września 2021 r.

Emitent informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Marciniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki osobie prawnej, jako członek jej organu.

Życiorys zawodowy uwzględniający posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 61_2021.pdfZałącznik do RB nr 61/2021 - Życiorys zawodowy Adam Marciniak
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-16Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-09-16Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk