• Odbierz prezent
CCC: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez  Zgromadzenie Obligatariuszy w  dniu 17 maja 2021 r. (2021-05-17 21:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia:2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 17 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Zgromadzenie Obligatariuszy wznowiło obrady, po przerwie ogłoszonej 23 kwietnia 2021 r. O ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2021 z 23 kwietnia 2021 r.

Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących emisji Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”). Zmiana Warunków Emisji dotyczy w szczególności:
1) przedłużenia terminu wykupu Obligacji z 29 czerwca 2021 r. na 29 czerwca 2026 r.;
2) ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, w tym zastawu rejestrowego i finansowego na akcjach eObuwie.pl S.A., udzielenie poręczenia przez spółki zależne oraz złożenie przez Emitenta i spółki zależne oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Emitent w załączeniu przekazuje protokół wraz z podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałą w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Przyjęta przez Obligatariuszy uchwała stanowi kolejny istotny krok w zakresie realizowanego przez Emitenta planu refinansowania Grupy, który oprócz zmiany Warunków Emisji obejmuje pozyskanie nowego finansowania bankowego.

Emitent informuje, że zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r o obligacjach zmiany Warunków Emisji dojdą do skutku z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta, która to zgoda powinna zostać opublikowana w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. O wyrażeniu przedmiotowej zgody Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.
Załączniki
PlikOpis
Protokół ZO_17052021.pdfprotokół Zgromadzenie Obligatariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Karol PółtorakWiceprezes
2021-05-17Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk