• Odbierz prezent
CCC spółka

1 lipca spółka obuwnicza CCC opublikowała wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wywarła istotny wpływ na działalność spółki.

 

1 lipca w godzinach wieczornych spółka CCC przedstawiła wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2020 r. Według szacunków Grupy CCC, przychody wyniosły 1,29 mld zł wobec 1,64 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 21% rok do roku. Strata operacyjna wyniosła 112 mln zł wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA Grupy CCC wyniósł 40 mln zł wobec 321 mln zł przed rokiem.

W raporcie poinformowano, że przychody CCC były pod wpływem administracyjnego ograniczenia sprzedaży w sklepach stacjonarnych związanego z pandemią. Na koniec kwartału 95% salonów CCC wznowiło działalność. Przychody sieci detalicznej spadły o 47% do 1,23 mld zł. Nastąpił natomiast wzrost sprzedaży w kanale e-commerce o 79% do poziomu 626 mln zł.

W II kwartale marża brutto uległa obniżeniu do 48% z 51,2% rok wcześniej w wyniku zwiększenia sprzedaży internetowej oraz większą aktywnością promocyjną w maju.

Spółka poinformowała, że w wynikach II kwartału rozpoznała rezerwy o charakterze gotówkowym w kwocie 147 mln zł, związane przede wszystkim z restrukturyzacją obecności na rynku szwajcarskim, zamknięciem wybranych sklepów na rynku niemieckim, zamknięciem aktywności związanej ze sponsoringiem sportowym oraz jednorazowymi kosztami związanymi z refinansowaniem grupy CCC. Bez uwzględnienia rezerw szacunkowy zysk operacyjny w II kwartale wyniósłby 34 mln zł, a zysk EBITDA 187 mln zł.

Według szacunków CCC, w II kwartale przychody eobuwie wzrosły o ponad 50% do 532 mln zł. Marża brutto wzrosła o 2,8 p.p. do 46,6%. Szacowana EBITDA wzrosła do 65 mln zł z 16 mln zł rok wcześniej. CCC dostrzega w tym segmencie duży potencjał.

Na koniec kwartału sieć sprzedaży CCC obejmowała 1208 sklepów o łącznej powierzchni 59,3 tys. m kw. Powierzchnia handlowa od początku roku zwiększyła się o 2 tys. m kw. Ze względu na niepewność związaną z koronawirusem CCC ograniczy plan otwarć w dalszej części roku.

W pierwszych godzinach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji CCC zyskuje ponad 8%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk