• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umowy ramowej dotyczącej CCC Austria Ges.m.b.H (2021-06-16 21:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umowy ramowej dotyczącej CCC Austria Ges.m.b.H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 16 czerwca 2021 r. z Pepco Poland sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Pepco”), umowy ramowej („umowa ramowa”), dotyczącej przejęcia 29 z 46 umów najmu powierzchni handlowych („umowy najmu”) zawartych przez CCC Austria Ges.m.b.H („CCC Austria”).

Intencją Emitenta oraz Pepco jest cesja praw umów najmu zawartych przez CCC Austria na rzecz Pepco Austria GmbH („Pepco Austria”) lub alternatywnie, na żądanie wynajmującego, rozwiązanie danej umowy najmu zawartej przez CCC Austria oraz zawarcie nowej umowy najmu przez Pepco Austria („Transakcja”). Transakcja ma zostać sfinalizowana do 30 września 2021 r.

Transakcja jest uwarunkowana od spełnienia szeregu warunków, m.in.: finalizacji procesu prawnego
i operacyjnego due diligence umów najmu, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych na cesję umów najmu oraz zgód podmiotów wynajmujących powierzchnie na rzecz CCC Austria.

Z tytułu cesji umowy najmu lub w związku z rozwiązaniem danej umowy najmu, Pepco Austria nie będzie zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia na rzecz CCC Austria, a ponadto CCC Austria nie będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów wobec wynajmujących powierzchnie handlowe, związanych z zakończeniem danej umowy najmu.

W przypadku 14 lokalizacji najmowanych przez CCC Austria, nieobjętych umową ramową, CCC podejmie działania zmierzające do zakończenia umów najmu. W odniesieniu do pozostałych 3 salonów CCC mieszczących się w kluczowych lokalizacjach, planowana jest ich zamiana na flagowe sklepy HalfPrice.

Transakcja wpisuje się w zapowiadane działania Grupy CCC w zakresie restrukturyzacji sieci sprzedaży stacjonarnej w regionie Europy Zachodniej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-06-16Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk