• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umowy pożyczki preferencyjnej przez spółkę zależną Emitenta (2021-09-02 22:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr54/2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umowy pożyczki preferencyjnej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 2 września 2021 r. spółka CCC.eu Sp. z o.o., podmiot w 100% zależny od Emitenta zawarł umowę pożyczki preferencyjnej w Ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" („Program”) z Polskim Funduszem Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z zaistnieniem przesłanek Programu dot. wystąpienia szkody spowodowanej Covid-19 w okresie od 1 marca 2020r. do 2 maja 2020r. Kwota pożyczki wynosi 71.280.645 złotych z terminem ostatecznej spłaty do 10 października 2022r.
Niniejsze finansowanie stanowi dodatkowe źródło finansowania bieżącej działalności, a pożyczka zgodnie
z umową i regulaminem Programu może zostać wykorzystana wyłącznie w celu finansowanie bieżącej działalności pożyczkobiorcy, w tym na kapitał obrotowy, wynagrodzenia oraz regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych.
Pożyczka może podlegać umorzeniu do maksymalnie 75% kwoty Pożyczki albo kwoty stanowiącej 75% faktycznej szkody Covid, po spełnieniu warunków przewidzianych w umowie pożyczki oraz na podstawie odrębnej decyzji pożyczkodawcy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-02Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-09-02Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk