• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umowy określającej warunki emisji przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o. obligacji zwykłych przeznaczonych do objęcia przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (2021-09-09 21:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr58/2021
Data sporządzenia: 2021-09-09
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umowy określającej warunki emisji przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o. obligacji zwykłych przeznaczonych do objęcia przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje, że po przeprowadzeniu analiz dotyczących najbardziej optymalnych źródeł finansowania Zarząd CCC zawarł umowę finansowania dłużnego w formie obligacji, z PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Obligatariusz”), reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., będący podmiotem zarządzającym częścią portfela inwestycyjnego Obligatariusza. W wyniku negocjacji prowadzonych wspólnie z CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach („CCC S&B”), spółką zależną CCC, w dniu 9 września 2021 r. CCC S&B zawarła z Inwestorem umowę emisyjną, dotyczącą emisji do 360 obligacji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 360.000.000 złotych (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych), serii A, przeznaczonych do objęcia przez Inwestora („Obligacje”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w ramach zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na żadnym rynku.

Emisja uzależniona jest spełnienia przez CCC S&B i CCC warunków zawieszających określonych w dokumentach emisji Obligacji oraz uzyskania odpowiednich zgód banków udzielających finansowania CCC i jej spółkom powiązanym.

W związku z powyższym i spodziewanym uzyskaniem finansowania od Obligatariusza, Zarząd CCC będzie rekomendował niepodejmowanie na NWZA (rozpoczętym 6.09.2021 i przerwanym do dnia 10.09.2021), planowanej uprzednio uchwały dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-09Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-09-09Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk