• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta (2021-08-02 21:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr49/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. zawarł aneks z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: PKO BP S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 czerwca 2021 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 32/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Niniejszym aneksem podwyższono limit udzielonego kredytu do kwoty 200.000.000,00 PLN (poprzednia kwota: 161.600.000,00 PLN).

Zabezpieczeniem niniejszej umowy kredytowej stanowią: i/ hipoteka umowna do kwoty 300.000.000,00 PLN, ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem, na przysługującym eobuwie.pl Logistics Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, prawie własności nieruchomości położonej w Zielonej Górze, ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00110889/5; ii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 300.000.000,00 PLN, na sorterze wraz z automatyką, stanowiącym własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o., mieszczącym się w magazynie położonym w Zielonej Górze; iii/ zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 300.000.000,00 PLN na zapasach stanowiących własność eobuwie.pl S.A., zlokalizowanych w magazynie położonym w Zielonej Górze oraz w wybranych sklepach stacjonarnych eobuwie.pl S.A. w Warszawie, o wartości 100.000.000,00 PLN.

Pozostałe postanowienia, powyżej wskazanej umowy, nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-08-02Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk