• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne od Emitenta (2021-06-17 22:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, ze w dniu dzisiejszym, spółka zależna od Emitenta - CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymała podpisaną umowę o kredyt odnawialny
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych, zawartą z Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”). Kwota kredytu wynosi 79.060.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Ponadto w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta - CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymała podpisaną umowę o kredyt w rachunku bieżącym w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych zawartą z Bankiem. Kwota kredytu wynosi 5.853.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Bank zobowiązał się udostępnić kredyty od dnia pierwszego udostępnienia środków z kredytu konsorcjalnego udzielonego w wykonaniu Umowy Kredytu z dnia 2 czerwca 2021 r. dla CCC S.A. zorganizowanej przez BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A., BANK MILLENNIUM S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., MBANK S.A., POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. ORAZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. z udziałem MBANK S.A. jako Agentem oraz BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. jako Agentem Zabezpieczeń.

Spółki CCC.eu Sp. z o.o. oraz CCC Factory Sp. z o.o. zobowiązane są spłacić kredyty wraz ze wszystkimi należnościami przysługującymi Bankowi na podstawie umów kredytowych najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.
Spłata kredytów została zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 31 sierpnia 2023 r., do kwoty 63.248.000 PLN. dla CCC.eu Sp. z o.o. oraz do kwoty 4.682.400 PLN dla CCC Factory Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.
Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie stabilizacji finansowania Grupy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-06-17Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk