• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta (2021-06-14 23:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, ze w dniu dzisiejszym, podmioty zależne od Emitenta, spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach oraz CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą
w Polkowicach otrzymały podpisane umowy kredytu odnawialnego zawarte z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 18 na poniższych zasadach:

a/ spółka CCC.eu Sp. z o.o., zawarła umowę kredytu odnawialnego, na podstawie której Bank udzielił kredytu w wysokości 45.977.500 PLN, z terminem ważności limitu do dnia 2 marca 2023 r., którego spłata została zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 2 czerwca 2023 r., w kwocie 36.782.000 PLN.

b/ spółka CCC Factory Sp. z o.o., zawarła umowę kredytu odnawialnego, na podstawie której Bank udzielił kredytu w wysokości 3.545.700 PLN, z terminem ważności limitu do dnia 2 marca 2023 r., którego spłata została zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 2 czerwca 2023 r., w kwocie 2.836.560 PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, że otrzymał wraz z podmiotem zależnym CCC.eu Sp. z o.o. podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 17 grudnia 2018 r. z mBank S.A. o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 57/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
Na podstawie niniejszego aneksu mBank S.A. obniżył kwotę kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100.476.800 PLN dla CCC S.A. i CCC.eu Sp. z o.o. od dnia 15 czerwca 2021 r.

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy mBankiem S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie stabilizacji finansowania Grupy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-14Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-06-14Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk