• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta (2021-04-01 20:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, ze w dniu dzisiejszym, podmiot zależny od Emitenta, spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank Pekao S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Na podstawie niniejszego aneksu Bank Pekao S.A. przedłużył limit kredytowy w kwocie 92.153.750 PLN
do dnia 9 marca 2023 roku. Prawnym zabezpieczeniem limitu kredytu jest Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (dalej: FGP) z terminem ważności do dnia 9 czerwca 2023 r., w kwocie 73.723.000 PLN

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Jednocześnie, Spółka informuje, że pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a podmiotem zależnym od Emitenta, spółką CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, została zawarta umowa kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie której Bank udzielił kredytu w wysokości 6.892.650 PLN, z terminem ważności limitu do dnia 9 marca 2023 r., którego spłata została również zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 9 czerwca 2023 r., w kwocie 5.514.120 PLN.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie stabilizacji finansowania Grupy Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-04-01Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk