• Odbierz prezent
CCC: Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta (2021-03-31 22:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, iż w ramach realizowanego przez Emitenta planu stabilizacji finasowania Grupy Kapitałowej CCC („Grupa”), podmiot zależny od Emitenta, spółka CCC Factory Sp. z o.o. zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dalej: BNP Paribas) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2 01-211 Warszawa, umowę o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie niniejszej umowy został udzielony kredyt do kwoty limitu 23.214.000 PLN do dnia 31 marca 2023 r., który został objęty gwarancją z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), z terminem ważności do 30 czerwca 2023 r., w kwocie 18.571.200 PLN.

Jednocześnie, w dniu dzisiejszym został zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia
21 października 2019 r., pomiędzy BNP Paribas, a Emitentem oraz podmiotem zależnym od Emitenta,
o którym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 55/2019, który obniża wartość limitu pierwotnie udzielonego kredytu o ww. kwotę.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy BNP Paribas a spółkami z Grupy.

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie finasowania Grupy Emitenta. Podpisanie umów kredytowych jest komponentem zapowiadanego refinansowania Grupy CCC, a prace w tym zakresie będą kontynuowane w najbliższych tygodniach.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-03-31Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk