• Odbierz prezent
CCC: Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii J CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez CCC S.A. działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr66/2021
Data sporządzenia: 2021-10-07
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii J CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez CCC S.A. działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultro”), akcjonariusza CCC posiadającego wszystkie akcje zwykłe imienne CCC serii J („Akcje”), tj. 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji, wniosku o dokonanie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto spółka Ultro zwróciła się do CCC z wnioskiem o podjęcie przez CCC wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w szczególności asymilacji Akcji z innymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC notowanymi na rynku wskazanym powyżej.

W związku z powyższym Zarząd CCC podjął w dniu 7 października 2021 r. uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-07Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-10-07Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk