• Odbierz prezent
CCC z wynikami finansowymi za I półrocze 2019 r.

3 września spółka CCC przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody spółki wzrosły, co jednak nie przełożyło się na wysokość zysku. W swych wynikach spółka uwzględniła rezerwę na podatek związaną z nieostateczną decyzją organu podatkowego.

 

3 września w godzinach wieczornych spółka CCC opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,68 mld zł wobec 1,93 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 39% rok do roku. W I półroczu strata z działalności operacyjnej wyniosła 10,2 mln zł wobec zysku 193,7 mln zł rok wcześniej. I półrocze 2019 r. spółka CCC zakończyła stratą netto w wysokości 120,5 mln zł wobec zysku netto w wysokości 89,8 mln zł rok w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W II kwartale przychody wyniosły 1,64 mld zł wobec 1,27 mld zł rok wcześniej, co było zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 138,3 mln zł wobec 271,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 79,8 mln zł wobec 240,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kwartale spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 45,9 mln zł wobec 233,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 37 mln zł wobec 228,2 mln zł rok wcześniej.

1 września spółka poinformowała o utworzeniu rezerwy w wysokości 21 mln zł w związku z decyzją organu podatkowego, obciążającej skonsolidowany wynik netto za I półrocze o 17,1 mln zł. Dotyczy ona zmiany stawki podatku od czynności cywilnoprawnych z 1 do 2% w odniesieniu do części transakcji. Decyzja ta nie jest ostateczna.

Czytaj także: CCC na dużym plusie, mimo średnich wyników finansowych

Spółka CCC opublikowała we wtorek 20 sierpnia wyniki finansowe za drugi kwartał roku. Okazały się one zauważalnie lepsze od oczekiwań, choć jednocześnie gorsze niż m.in. rok temu. Mimo tego akcjonariusze zareagowali na nie z jednoznacznym optymizmem - na wtorkowej sesji kurs CCC rósł niemal o 20%, o.. Czytaj
CCC na dużym plusie, mimo średnich wyników finansowych


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk