• Odbierz prezent
CCC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (2021-08-03 16:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr51/2021
Data sporządzenia: 2021-08-03
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 sierpnia 2021 r.
1. ULTRO SARL (podmiot zależny od Dariusza Miłka), 23.577.465 głosów (17.077.465 akcji), co stanowiło 61,85 % głosów na NZWZ i 38,32% ogólnej liczby głosów,
2. AVIVA OFE AVIVA SANTANDER, 4.022.000 głosów (4.022.000 akcji), co stanowiło 10,55% głosów na NZWZ i 6,54 % ogólnej liczby głosów,
3. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA (NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY i NATIONALE-NEDERLANDEN DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY), 4.802.000 głosów (4.802.000 akcji), co stanowiło 12,60 % głosów na NZWZ i 7,81% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-03Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-08-03Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk