• Odbierz prezent
CCC: Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 19 marca 2021 r. (2021-03-19 21:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 19 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), przekazuje w załączeniu protokół wraz z podjętymi uchwałami przez Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbyło się w dniu 19 marca 2021 r.

Emitent informuje, że na dzisiejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy nie podjęto uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 („WEO”). Rozmowy z Obligatariuszami w sprawie zmiany WEO w dalszym ciągu trwają. Emitent planuje, że zakończenie tych rozmów i przyjęcie zmian w WEO nastąpi do końca kwietnia 2021 r.

W tym celu Emitent zamierza zwołać kolejne Zgromadzenia Obligatariuszy na 16 kwietnia 2021 r. oraz 23 kwietnia 2021 r. Ogłoszenia o zwołaniu powyższych Zgromadzeń Obligatariuszy będą przedmiotem osobnych raportów bieżących.
Załączniki
PlikOpis
20210319 Protokół zgromadzenia obligatariuszy an.pdfProtokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy - 19.03.2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-03-19Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk