• Odbierz prezent
CCC: Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 16 kwietnia 2021 r. (2021-04-16 20:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 16 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), przekazuje w załączeniu protokół wraz z podjętymi uchwałami przez Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Emitent informuje, że na dzisiejszym Zgromadzeniu Obligatariuszy nie podjęto uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 („WEO”). Zmiana WEO jest jednym z elementów szerokiego procesu rozmów dotyczących zasad refinansowania Grupy, które toczą się z różnymi grupami wierzycieli, w tym z bankami i obligatariuszami. Intencją Emitenta jest, aby rozmowy między wszystkimi stronami toczyły się równolegle, stąd zmiany w WEO zostaną uchwalone wraz z osiągnięciem porozumienia ze wszystkimi grupami wierzycieli.

Emitent jednocześnie przypomina, że na 23 kwietnia 2021 r. zwołane jest Zgromadzenie Obligatariuszy, w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmiany WEO. Intencją Zarządu Emitenta jest, aby na tym Zgromadzeniu zostały zaproponowane odpowiednie zmiany do warunków emisji Obligacji.
Załączniki
PlikOpis
20210416 (1) Protokół ZO 16.04.2021_wersja zanonimizowana.pdfProtokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy -16 kwietnia 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Karol PółtorakWiceprezes Zrządu
2021-04-16Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk