• Odbierz prezent
CCC przedstawia wstępne wyniki za III kwartał 2020 r. Kurs akcji wystrzelił w górę

30 września Grupa CCC opublikowała raport finansowy za I półrocze, a 1 października przedstawiła szacunkowe wyniki za III kwartał 2020 r.

 

30 września w godzinach nocnych spółka CCC opublikowała raport finansowy za I półrocze 2020 r. , a następnego dnia przedstawiła wstępne wyniki finansowe za III kwartał.

W I półroczu Grupa CCC uzyskała przychody na poziomie 2,19 mld zł wobec 2,46 mld zł przed rokiem. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 496,4 mln zł wobec 46,9 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 665,8 mln zł wobec 12,9 mln zł straty przed rokiem. Wyniki za I półrocze nie stanowiły zaskoczenia dla rynku, gdyż wcześniej spółka podała wstępne wyniki.

1 października przed sesją na GPW spółka przedstawiła też wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. Według szacunków spółki, w III kwartale przychody grupy wyniosły 1,5 mld zł wobec 1,45 mld zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 4%. Przychody z sieci detalicznej spadły o 13% rdr i wyniosły 878 mln zł wobec 1,01 mld zł przed rokiem. Przychody z e-commerce natomiast wzrosły o 60% rdr i wyniosły 572 mln zł w porównaniu do 357 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W III kwartale wynik EBITDA wyniósł 176 mln zł wobec 193 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 8 mln zł wobec 16 mln zł zysku  przed rokiem.

Na koniec września powierzchnia handlowa grupy CCC obejmuje 762 tys. m kw, co stanowi wzrost o 5% rdr. Obecnie sieć liczy 1209 sklepów.

Przedstawione przez spółkę szacunkowe wyniki ucieszyły rynek. CCC spodziewana się też dalszej poprawy w kolejnych okresach. W pierwszej godzinie czwartkowej sesji na GPW kurs akcji CCC wzrósł o 11%.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk