• Odbierz prezent
CCC: Ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 17 maja 2021 r. oraz uchwały podjęte przez  Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r. (2021-04-23 17:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 17 maja 2021 r. oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 23 kwietnia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 19 marca 2021 r., informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgromadzenie Obligatariuszy, przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w ramach punktu
7 porządku obrad (zmiana warunków emisji obligacji), powzięło jednogłośnie uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 17 maja 2021 r., do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie pod adresem: Creative City Concept („Showroom CCC”) w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104 (II piętro, nad salonem CCC).

Emitent w załączeniu przekazuje protokół wraz z podjętymi uchwałami przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zmiana WEO jest jednym z elementów szerokiego procesu rozmów dotyczących zasad refinansowania Grupy, które toczą się z różnymi grupami wierzycieli, w tym z bankami i obligatariuszami. Decyzja o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy podyktowana jest nadal kontynuowanymi rozmowami z pozostałymi grupami wierzycieli.
Załączniki
PlikOpis
20210423 CCC protokół Rep A 5684_2021 zanonimizowany.pdfProtokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy - 23.04.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-04-23Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk