• Odbierz prezent
CCC: Nabycie od MKK3 Sp. z o.o. oraz zbycie na rzecz A&R Investments Limited pakietu akcji reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl S.A. (2021-09-23 19:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr63/2021
Data sporządzenia: 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Nabycie od MKK3 Sp. z o.o. oraz zbycie na rzecz A&R Investments Limited pakietu akcji reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2021 i nr 16/2021 z dnia 31 marca 2021 r. oraz nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje o nabyciu od MKK3 sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze („MKK3”) oraz o zbyciu na rzecz A&R Investments Limited („A&R”) pakietu akcji eobuwie.pl S.A. („eobuwie”), reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie.

W dniu 23 września 2021 r. spełnione zostały warunki określone w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji eobuwie z dnia 31 marca 2021 r. oraz warunkowej umowie rozporządzającej z dnia 22 czerwca 2021 r., dotyczącej przeniesienia własności pakietu akcji eobuwie („Warunkowa Umowa Rozporządzająca”), zawartych z A&R. W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z MKK3 w dniu 31 marca 2021 r., określającej warunki nabycia od MKK3 pakietu akcji eobuwie („Umowa MKK3”), w dniu 23 września 2021 r.: (i) CCC nabyła od MKK3 pakiet akcji eobuwie reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie, a następnie (ii) CCC przeniosła na rzecz A&R własność nabytego pakietu akcji eobuwie, reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie. Rozliczenie ceny sprzedaży na rzecz A&R nastąpiło poprzez potrącenie ceny pakietu akcji z zaliczką w wysokości 500 milionów złotych, wpłaconą przez A&R na rzecz CCC w dniu zawarcia Warunkowej Umowy Rozporządzającej.

Wykonanie Warunkowej Umowy Rozporządzającej jest ostatnim etapem transakcji zbycia pakietu akcji eobuwie na rzecz A&R, zgodnie z przedwstępnymi warunkowymi umowami sprzedaży akcji eobuwie z dnia 31 marca 2021 r, o których CCC informowała w raporcie bieżącym nr 16/2021. W związku z wykonaniem Umowy MKK3, rozwiązana została, w zakresie dotychczas niewykonanym, umowa zobowiązującą sprzedaży akcji eobuwie z dnia 26 sierpnia 2015 r., zawarta przez CCC i CCC Shoes & Bags sp. z o.o. („CCC S&B”) oraz akcjonariuszy eobuwie, o której Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 51/2015. W wyniku wykonania opisanych Umów, struktura akcjonariatu eobuwie kształtuje się następująco: CCC S&B (75%), Cyfrowy Polsat (10%), A&R (10%), MKK3 (5%).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-23Karol PółtorakWiceprezes Zarządu
2021-09-23Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk