• Odbierz prezent
CCC: Korekta Raportu Rocznego za 2020 rok (2021-05-19 01:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Korekta Raportu Rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje o dokonaniu korekty Raportu Rocznego za 2020 rok w części dotyczącej tabeli „Wybrane dane finansowe”. Korekta polega na uzupełnieniu tabeli, która z powodu błędu technicznego została przekazana bez danych dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego.

W związku powyższym, Emitent przekaże równolegle w dniu dzisiejszym skorygowany raport roczny, uwzględniający powyższe zmiany, wraz ze wszystkimi załącznikami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCCLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101Polkowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strefowa6
(ulica)(numer)
076 845 84 00076 845 84 31
(telefon)(fax)
ccc@ccc.euwww.ccc.eu
(e-mail)(www)
6922200609390716905
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-19Mariusz GnychWiceprezes Zarządu
2021-05-19Hanna KamińskaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk