• Odbierz prezent
C&C ENERGY SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (2021-03-10 12:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, że w dniu 10 marca 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze Firmy Biuro Rachunkowo-Podatkowe dr hab. Karol Schneider z siedzibą w Szczecinie wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 859 do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za 2020 r., obejmującego okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a także przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Clean & Carbon Energy S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd emitenta do podpisania stosownych umów z wybranym podmiotem. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności. Spółka korzystała wcześniej z usług Firmy Biuro-Rachunkowo Podatkowe „dr hab. Karol Schneider” w zakresie badań finansowych za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz sprawozdań za I półrocze 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-180Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Miła2
(ulica)(numer)
22 10 10 77091 561 00 15
(telefon)(fax)
ccenergy@ccenergy.plwww.ccenergy.pl
(e-mail)(www)
526-00-33-418012774867
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Józef MikołajczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk