• Odbierz prezent
C&C ENERGY SA: Powołanie komitetu audytu, (2021-08-02 17:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Powołanie komitetu audytu,
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu.
W składu Komitetu Audytu zostali powołani:
1) Pan Robert Chomont– Przewodniczący Komitetu Audytu;
2) Pan Konrad Stala – Członek Komitetu Audytu;
3) Pani Wiesława Podolska– Członek Komitetu Audytu.
Zarząd informuje jednocześnie, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.z 2017 r. poz. 1089).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-632Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bieniewicka26
(ulica)(numer)
22 10 10 77091 561 00 15
(telefon)(fax)
ccenergy@ccenergy.plwww.ccenergy.pl
(e-mail)(www)
526-00-33-418012774867
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Józef MikołajczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk