• Odbierz prezent
CASPAR AM SA: Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok (w tym wypłacie dywidendy) (2022-05-26 16:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok (w tym wypłacie dywidendy)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Caspar Asset Management S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 26 maja 2022 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok, wynikającego z przyjętego przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, w kwocie 8 282 847,98 zł netto (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:
a) kwotę 6 706 068,20 zł netto (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,68 zł brutto),
b) pozostałą kwotę, tj. 1 576 779,78 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Powyższa rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
CASPAR AM SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-888POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
PÓŁWIEJSKA32
(ulica)(numer)
61/855-16-1461/855-16-14 w.11
(telefon)(fax)
am@caspar.com.plCASPAR.COM.PL
(e-mail)(www)
779-236-25-43301186397
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Hanna KijanowskaWiceprezes Zarządu
2022-05-26Błażej BogdziewiczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk