• Odbierz prezent
CARPATHIA CAPITAL S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powołanie nowego Członka Zarządu Spółki (2021-04-01 17:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CARPATHIA CAPITAL S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powołanie nowego Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 roku, Pan Andrzej Szurek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ze skutkiem natychmiastowym.

Jednocześnie, Zarząd Spółki Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 roku decyzją Rady Nadzorczej Spółka powołała Pana Wojciecha Iwaniuka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2021. Kadencja Pana Wojciecha Iwaniuka jest kadencją wspólną z pozostałymi Członkami Zarządu. Termin zakończenia kadencji Zarządu upływa 27 lipca 2024 roku.

Pan Wojciech Iwaniuk studiował politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 r. związany z rynkiem kapitałowym. Początkowo jako dziennikarz Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Giełdy Parkiet. Od 2010 r. kieruje pracami agencji relacji inwestorskiej InnerValue, która specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacji na rynku kapitałowym oraz doradztwie strategicznym dla innowacyjnych firm. Współpracował z kilkudziesięcioma spółkami z warszawskiej Giełdy. W przeszłości odpowiadał za strategię komunikacji m.in. takich spółek jak CD Projekt Red czy Energa. Nadzorował między innymi nagrodzoną Złotym Spinaczem 2014 kampanię komunikacji oferty pierwotnej akcji spółki LiveChat Software S.A. oraz nagrodzoną Złotym Spinaczem 2015 kampanię komunikacji SPO Selvita S.A.
Zasiadał w wielu radach nadzorczych, obecnie jest członkiem m.in. rady nadzorczej spółki Play2Chill z Grupy PlayWay oraz notowanej na rynku NewConnect spółki Klabater S.A.

Według złożonego oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CARPATHIA CAPITAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-830POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
KRASIŃSKIEGO15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
office@carpatiacapital.eu
(e-mail)(www)
7811897074302762319
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Paweł ŚliwińskiPrezes ZarząduPaweł Śliwiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk