• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (2021-08-05 21:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-08-05
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 1 września 2021 roku o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki www.carlsoninvestments.eu/relacje-inwestorskie/ w zakładce "Walne Zgromadzenie”.
Załączniki
PlikOpis
CI S.A. ogłoszenie NWZ 2021-09-01.pdfOgłoszenie NWZ 2021-09-01
CI S.A. projekty uchwał NWZ 2021-09-01.pdfProjekty uchwał NWZ 2021-09-01
CI S.A. instrukcja głosowania NWZ 2021-09-01.pdfInstrukcja głosowania NWZ 2021-09-01
CI S.A. wzór pełnomocnictwa NWZ 2021-09-01.pdfWzór pełnomocnictwa NWZ 2021-09-01
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI current report no.19/2021
Legal basis:other regulations
Public Chancellery
Subject: Summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft Resolutions
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter the Issuer, Company) acting pursuant to Article 399 Paragraph 1, 402 (1) and 402 (2) of the Code of Commercial Companies hereby summons the Extraordinary Shareholders Meeting to be held on September 1, 2021 at 12:00, in Warsaw, in the Notarial Office of Piotr Pełczyński, Al. Niepodległości 217 suite 7, 02-087 Warsaw.
The content of the announcement regarding summoning the Extraordinary Shareholders Meeting and draft resolutions along with documents are appended to this report.
Documentation available with the Extraordinary General Meeting has been made available on the company's website www.carlsoninvestments.eu/relacje-inwestorskie/ in the "General Meetings" tab.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-05Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk