• Odbierz prezent
Carlson Investments S.A. z umową na usługi doradcze dla Carlson Ventures International Limited
fot. freepik.com

Carlson Ventures International Limited (CVI) zawarł z Carlson Investments S.A. umowę świadczenia usług doradczych wykonywanych przez zespół Carlson Investments S.A. na rzecz CVI, a dotyczących koordynacji działalności inwestycyjnej w ramach inwestycji w Fundusz ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. (EVIG ALFA) Umowa, zawarta na czas nieokreślony, przewiduje wynagrodzenie bazowe w wysokości 120’000 EUR brutto rocznie oraz premię do wysokości 30% na rzecz Carlson Investments S.A. w przypadku sukcesów inwestycyjnych odnoszonych przez CVI w ramach poczynionych inwestycji za pośrednictwem EVIG ALFA.

Carlson Ventures International Limited dokonał szeregu bezpośrednich jak i pośrednich inwestycji w polskie spółki prawa handlowego, w tym m.in. w spółkę pod firmą: ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Umowa pomiędzy Carlson Ventures International Limited a Emitentem została zawarta celem wsparcia doradczego i operacyjnego w ramach dokonanych inwestycji w Spółki portfelowe EVIG ALFA. Carlson Investments S.A. będzie wspierał Carlson Ventures International Limited swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze doradztwa w zakresie: pozyskiwania nowych projektów, planowania i realizacji „wyjść inwestycyjnych”, negocjacji z klientami, przygotowaniu umów i dokumentów, zapewnienie stosownych konsultacji prawnych oraz zastępstwa prawnego, wsparcia w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, oceny i konsultacji projektów wraz z rekomendacją co do wyboru najbardziej perspektywicznych firm o największym potencjale rynkowym.

„Rozpoczynamy czynną i strategiczną współpracę doradczą, w ramach której zamierzamy się aktywnie dzielić z CVI swoim bogatym know-how w dziedzinie analiz i oceny potencjału rynkowego poszczególnych podmiotów. Działania obejmą m.in. wsparcie działalności realizowanej przez ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. w ramach Projektu Bridge Alfa. Celem jest osiąganie synergii w działaniu obu podmiotów i optymalne wykorzystanie szerokich kompetencji, które posiada nasz zespół” – komentuje Aleksander Gruszczyński, Prezes Zarządu w Carlson Investments S.A.

Carlson Investments aspiruje do bycia czołowym graczem na europejskim rynku inwestycji w startupy. Spółka zamierza znacząco powiększyć swój portfel inwestycyjny w 2021 i 2022 r. Spółka notowana jest obecnie na giełdach w Warszawie i Frankfurcie a jej plany obejmują także wejście na jeden z rynków Nasdaq oraz inwestycje bezpośrednie na rynkach zagranicznych. W tym roku Carlson Investments S.A., włącznie z EVIG ALFA będzie posiadał portfelu inwestycyjny składający się z minimum 25 spółek technologicznych z sektora fintech, medtech oraz biotech.

Głównym akcjonariuszem Carlson Investments S.A. jest założony w 2006 roku i zarządzany przez inwestora z Monako pana Artura Piotra Jedrzejewskiego fundusz Carlson Ventures International Limited, dysponujący kapitałem początkowym w wysokości 100 mln USD. Carlson Ventures International jest również największym udziałowcem (Limited Partner) EVIG ALFA, z powodzeniem inwestującym w startupy na rynku polskim.

„Dzięki nowej umowie udało nam się uporządkować i usystematyzować relacje wewnątrz naszej grupy kapitałowej. Tym samym rozpoczynamy czynną i bliską współpracę doradczą, w ramach której będziemy dzielił się ze spółką Carlson Ventures International Limited („CVI”) swoimi kompetencjami oraz doświadczeniem w dziedzinie analiz i oceny potencjału rynkowego kluczowych podmiotów znajdujących się w portfelu lub pretendujących do tego grona Spółek w ramach portfela ASI Evig Alfa. Współpraca ta ma charakter strategiczny i kluczowy, a jej celem jest osiąganie maksymalnego zwrotu z poczynionych przez CVI inwestycji. Ten krok to dla nas jedno z podstawowych przedsięwzięć formalizujących współpracę pomiędzy naszą Spółką, Carlson Ventures International oraz Evig Alfa.” – dodaje Artur Piotr Jedrzejewski – CEO, Carlson Ventures International.

***

O Carlson Investment S.A.

Carlson Investments S.A. to firma inwestycyjna notowana na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Newconnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem spółki są inwestycje w przedsiębiorstwa o charakterze technologicznym, charakteryzujące się innowacją produktową lub procesową. Firma skupia się na inwestowaniu w projekty z branży FinTech, MedTech, BioTechi CleanTech. Carlson Investments ma międzynarodowy i wszechstronnie doświadczony zespół inwestycyjny, który wpływa na efektywność projektów, w które inwestuje. Model działania opiera się na aktywnym wsparciu rozwoju przedsiębiorstw, w które spółka zdecydowała się zainwestować.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk