• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31-03-2021 r (2021-04-01 09:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31-03-2021 r
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2021 roku.
CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Ltd 211.732 akcji, dających 211.732 głosów, co stanowiło 75,13% liczby głosów na NWZ oraz 2,02% ogólnej liczby głosów,
STARDUST ALLIANCE Ltd 46.242 akcji, dających 46.242 głosów, co stanowiło 16.41% liczby głosów na NWZ oraz 0,84% ogólnej liczby głosów,
Artur Jędrzejewski – 19.553 akcji, dających 19.553 głosów, co stanowiło 6,94% liczby głosów na NWZ oraz 0,35% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI Current report No. 5/2021
Legal basis: Art. 70 item 3 of the Public Offering Act- GMS list above 5%
Public Chancellery
Subject: List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting on March 31,2021 CARLSON INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer) acting pursuant to Art. 70 item 3 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instrument to Organized Trading, and on Public Companies, publishes the list of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting on March 31,2021. CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Ltd 211.732 shares, entitling to 211.732 votes, which constituted 75,13% of the votes at the EGM and 2,02% of the total number of votes, STARDUST ALLIANCE Ltd 46.242 shares, entitling to 46.242 votes, which constituted 16,41% of the votes at the EGM and 0,84% of the total number of votes, Artur Jędrzejewski 19.553 shares, entitling to 19,553 votes, which constituted 6,94% of the votes at the EGM and 0,35% of the total number of votes.

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CARLSON INVESTMENTS S.A.FINANSE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-125Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater49/1106
(ulica)(numer)
48 662 989 99922 328-80-66
(telefon)(fax)
office@carlsoninvestments.plwwwcarlsoninvestments.pl
(e-mail)(www)
6342463031277556406
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk