• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego (2021-03-26 11:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż Spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), w dniu 25 marca 2021 roku podpisała list intencyjny z Terrabio Sp. z o.o.
Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest rozpoczęcie w dobrej woli negocjacji i ustalenia ostatecznych warunków inwestycji kapitałowej dokonanej przez CARLSON INVESMENTS ASI S.A. i określonej w maksymalnej kwocie 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w Spółkę Terrabio Sp. z o.o. List intencyjny oraz jego postanowienia zobowiązują strony do poczynienia dalszych konkretnych ustaleń w trakcie trwania negocjacji i obowiązywania niniejszego porozumienia tj. 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od daty jego podpisania.
Terrabio Sp. z o.o. oferuje szybką diagnostykę w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Zespół Terrabio Sp. z o.o. tworzą wybitni eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji z umysłami otwartymi na nowe pomysły i innowacyjne technologie. Dzięki współpracy młodych ambitnych naukowców, specjalistów od komercjalizacji i kadry zarządzającej spółka buduje swą pozycję na rynku diagnostyki molekularnej. http://terrabio.tech/.
O kolejnych etapach w negocjacjach, jak i skutku finalnym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI current report No. 4 / 2021
Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information
Public Chancellery Subject: Signing a letter of intent by the Issuer's subsidiary

CARLSON INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby informs that the Issuer's subsidiary CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (being in the organization), on March 25, 2021, it signed a letter of intent with Terrabio Sp. z o.o.
The subject of the signed letter of intent is the commencement of goodwill negotiations and determination of the final terms of the capital investment made by CARLSON INVESMENTS ASI S.A. and specified in the maximum amount of PLN 4,000,000 (say: four million zlotys) into the Terrabio Sp. z o.o. The letter of intent and its provisions oblige the parties to make further specific arrangements during the negotiations and the validity of this agreement, ie 3 consecutive calendar months from the date of its signing.
Terrabio Sp. z o.o. offers quick diagnostics in the field of plant diseases, water and food safety. The team of Terrabio Sp. z o.o. created by outstanding experts with a narrow field of specialization with minds open to new ideas and innovative technologies. Thanks to the cooperation of young ambitious scientists, commercialization specialists and management staff, the company is building its position on the molecular diagnostics market. http://terrabio.tech/
The Issuer will inform about the next stages of the negotiations and the final result in a separate report.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk