• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego (2021-03-23 16:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż Spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), podpisała list intencyjny z Epeer Sp. z o.o.
Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest wyrażenie porozumienia, rozpoczęcia negocjacji, ustalenia koniecznych warunków i ostatecznego potwierdzenia chęci inwestycji przez CARLSON INVESMENTS ASI S.A. maksymalnej kwoty 2 000 000 EUR (słownie: dwa miliony Euro) w Spółkę Epeer Sp. z o.o.

Epeer Sp. z o.o. to innowacyjna platforma, która za pomocą sztucznej Inteligencji łączy inwestorów oraz pożyczkobiorców na stronie internetowej i aplikacji mobilnej. Narzędzia oferowane przez ww. Spółkę rozwiązują problem płynności finansowej skutkujące brakiem możliwości szybkiej i bezpiecznej inwestycji oraz trudnościami w pożyczaniu małych kwot pieniędzy. www.epeer.pl

O kolejnych etapach w negocjacjach, jak i skutku finalnym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ESPI current report No. 3/ 2021

Legal basis: Art. 17 sec. 1 of MAR - confidential information

Public Chancellery

Subject: Signing a letter of intent by a subsidiary of the Issuer.

CARLSON INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby informs that the Issuer's subsidiary CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (being in the organization), signed a letter of intent with Epeer Sp. z o.o.

The subject of the signed letter of intent is to express an agreement, start negotiations, establish the necessary conditions and final confirmation of the willingness to invest by CARLSON INVESMENTS ASI S.A. a maximum amount of EUR 2,000,000 (in words: two million Euro) in Epeer Sp. z o.o.

Epeer Sp. z o.o. is an innovative platform that uses artificial intelligence to connect investors and borrowers on a website and mobile application. The tools offered by the above-mentioned The company is solved by the problem of financial liquidity, resulting in the inability to invest quickly and safely and difficulties in borrowing small amounts of money. www.epeer.pl

The Issuer will inform about the next stages of the negotiations and the final result in a separate report.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk