• Odbierz prezent
CARLSON INVESTMENTS S.A.: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawarcie umowy o współpracy (2021-03-22 19:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
CARLSON INVESTMENTS S.A. - zawarcie umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż w dniu 22 marca 2021 roku, zawarł umowę o współpracy z EVIG ALFA sp. z o.o. przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami EVIG ALFA sp. z o.o. oraz CARLSON INVESMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty badawczo rozwojowe o dużym potencjale wzrostu poprzez inwestycję Emitenta przy współudziale CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. w projekty EVIG ALFA.
Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych, chyba, że Strony postanowią inaczej co będzie wymagało odrębnej umowy.
Ponadto umowa pozwala Emitentowi na przeniesienie części lub całości praw i obowiązków w stosunku do danej, potencjalnej inwestycji na Spółkę CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. – bez zgody EVIG ALFA sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: CARLSON INVESTMENTS S.A. - conclusion of a cooperation agreement.

 

CARLSON INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), hereby informs that on March 22, 2021, it concluded a cooperation agreement with EVIG ALFA sp.z o.o. with the possible participation of CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

 

The subject of the contract is the creation between the Issuer and EVIG ALFA sp.z o.o. and CARLSON INVESMENTS ASI S.A. cooperation platform aimed at exchanging mutual experiences, knowledge and using the potential of the parties to the agreement in the scope of attracting new investments The parties assume the possibility of jointly implementing investments in innovative research and development projects with high growth potential.
CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CARLSON INVESTMENTS S.A.FINANSE
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-125Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater49/1106
(ulica)(numer)
48 662 989 99922 328-80-66
(telefon)(fax)
office@carlsoninvestments.plwwwcarlsoninvestments.pl
(e-mail)(www)
6342463031277556406
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk