• Odbierz prezent
Captor Therapeutics - trwa największe biotechnologiczne IPO na GPW. Co warto wiedzieć o spółce przed zakupem akcji?
fot. freepik.com

Trwa pierwsza oferta publiczna spółki Captor Therapeutics, która ma szansę stać się największym biotechnologicznym IPO na warszawskim parkiecie. Młody polsko-szwajcarski biotech pracuje nad kandydatami na leki w terapiach onkologicznych i immunologicznych, wykorzystując innowacyjną, nowatorską i jednocześnie cechującą się wysokim ryzykiem technologię. Zapisy na akcje Captor Therapeutics będą trwały do najbliższego wtorku. Co warto wiedzieć o spółce przed podjęciem ewentualnej decyzji o wzięciu udziału w IPO?

 

Podstawowe informacje o Captor Therapeutics

Captor Therapeutics jest polsko-szwajcarską spółką biotechnologiczną z siedzibą we Wrocławiu, gdzie znajdują się jej laboratoria, oraz z biurem w Bazylei. Jej początki sięgają grudnia 2015 r. Spółka zajmuje się odkrywaniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych cząsteczek, będących kandydatami na leki w terapiach nowotworowych i chorób autoimmunologicznych. Jej działalność badawcza koncentruje się na wykorzystaniu nowatorskiej technologii celowanej degradacji białek (TPD - Targeted Protein Degradation). TPD jest innowacyjną technologią opracowywania leków, rozwijaną zaledwie od dekady i zaliczaną do tzw. czwartej generacji terapii onkologicznych. Nie wchodząc w szczegóły, polega ona na opracowaniu degradera, czyli cząsteczki leku, która będzie w stanie eliminować białka nowotworowe, jednocześnie pozostając obojętną w stosunku do pozostałych białek

Wykorzystanie technologii celowanej degradacji białek patogennych daje potencjalne szanse na stworzenie leków dla terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych, dla których obecnie nie ma skutecznych leków lub działają one jedynie w ograniczonym zakresie. Wykorzystanie TPD ma na celu przede wszystkim opracowanie leków, które będą skuteczniej eliminować białka patogenne (odpowiadające za chorobę), co pozwoli nie tylko na podawanie pacjentom mniejszych dawek, ale również zapewni dłuższe działanie leku, sprawiając że terapia będzie mniej uciążliwa i absorbująca dla organizmu.

Captor Therapeutics aktualnie prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem technologii TPD, z których każdy znajduje się w fazie przedklinicznej (tzw. discovery, czyli przed badaniami klinicznymi skuteczności i bezpieczeństwa). Spółka zapewnia, że pierwsze projekty wejdą do fazy badań klinicznych w 2023 r. Jak dotąd w ramach dofinansowań projektów badawczych otrzymała 175 mln PLN dotacji od NCBiR. Spółka zatrudnia 85 osób, z których niemal połowa posiada tytuł doktora (PhD). Od stycznia prezesem Captor Therapeutics jest Tom Shepherd, mający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami biotechnologicznymi - był m.in. prezesem CXR Biosciences (przejęta przez Concept Life Sciences) i członkiem zarządu brytyjskiego Kymab Ltd (w styczniu tego roku przejęty przez Sanofi). Założycielem Captor Therapeutics i jego aktualnym dyrektorem naukowym (CSO) jest dr Michał Walczak, będący obecnie największym akcjonariuszem (28,11% akcji, po IPO 21%).

FXMAG akcje captor therapeutics - trwa największe biotechnologiczne ipo na gpw. co warto wiedzieć o spółce przed zakupem akcji? captor therapeutics, spółka captor therapeutics s.a, czy warto zapisać się na debiut captor therapeutics s.a, opinie o captor therapeutics s.a, spółka biotechnologiczna, sektor biotechnologiczny, targeted protein degradation, lek na raka, ryvu therapeutics, ipo, gpw 1

 

Plany rozwoju i model biznesowy spółki

Captor Therapeutics aktualnie prowadzi badania nad pięcioma innowacyjnymi projektami, z których trzy mają szansę na rozpoczęcie I fazy badań klinicznych najwcześniej w 2023 r. Oprócz tego, spółka realizuje trzy projekty platformowe, z których dwa zostały zakończone (P1 oraz P2). Projekty cząsteczek, które będą kandydatami na leki:

 • CT1 (Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowo-komórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego) znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego (ang. lead optimization). Spółka szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych w 2023 r.
 • CT2 (Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego) również znajduje się na etapie optymalizacji związku wiodącego. Szacowane rozpoczęcie I fazy badań klinicznych w 2023 r.
 • CT3 (Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych) podobnie jak dwa poprzednie - w fazie lead optimization z perspektywą rozpoczęcia badań klinicznych w 2023 r.
 • CT4 (Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małocząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego) znajduje się obecnie na etapie optymalizacji związku wiodącego oraz ekspansji chemotypów drugiej serii do wyłonienia związku wiodącego. Spółka szacuje, że projekt znajdzie się w fazie I badań klinicznych między 2023 r. a 2025 r.
 • CT5 (Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów) znajduje się obecnie na etapie ekspansji chemotypów do uzyskania związku wiodącego (ang. hit-to-lead), rozpoczęcie I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce najpóźniej w 2025 r.
 • P3 (Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny), projekt platformowy, który wystartował w maju zeszłego roku

Model biznesowy Captor Therapeutics opiera się na przeprowadzeniu kandydatów na lek przez początkowe fazy badań klinicznych i komercjalizację autorskich projektów cząsteczek. Komercjalizacja może odbyć się na drodze udzielenia licencji lub sprzedaży praw do uzyskanych wyników badań firmom farmaceutycznym, które podejmą się prowadzenia dalszych faz badań klinicznych, zorganizują produkcję i dystrybucję leku. Możliwa współpraca zakłada również model partneringowy, czyli zakładający odsprzedaż praw do rozwoju i wprowadzenia na rynek leku. Współpraca partneringowa zakłada 3 etapy komercjalizacji, z których Captor Therapeutics będzie czerpał przychody:

 • opłatę wstępną
 • płatności wielokrotne, uzależnione od realizacji kolejnych etapów
 • tantiemy od sprzedaży leku po wprowadzeniu na rynek

Sukces komercyjny któregokolwiek kandydata na lek wiąże się zatem z uzyskaniem stabilnych źródeł przychodu w postaci procentowego udziału w sprzedaży.

Spółka nie ma bezpośredniej konkurencji w Polsce, wśród spółek biotechnologicznych opracowujących kandydatów na leki w innowacyjnych terapiach onkologicznych można wymienić Ryvu Therapeutics, OncoArendi, a w mniejszym stopniu również Pure Biologics oraz Celon Pharma.

Captor Therapeutics za swoich bezpośrednich konkurentów uznaje spółki opracowujące cząsteczki w technologii TDP, takie jak Arvinas (amerykański lider tej technologii, z dwoma degraderami w I fazie badań klinicznych), C4 Therapeutics czy Kymera Therapeutics (wszystkie trzy notowane na Nasdaq).

 

Dane finansowe Captor Therapeutics

FXMAG akcje captor therapeutics - trwa największe biotechnologiczne ipo na gpw. co warto wiedzieć o spółce przed zakupem akcji? captor therapeutics, spółka captor therapeutics s.a, czy warto zapisać się na debiut captor therapeutics s.a, opinie o captor therapeutics s.a, spółka biotechnologiczna, sektor biotechnologiczny, targeted protein degradation, lek na raka, ryvu therapeutics, ipo, gpw 2 

 

Szczegóły IPO Captor Therapeutics

W ramach pierwszej oferty publicznej spółka chce pozyskać od 120 mln PLN do 149,9 mln PLN, które zostaną przeznaczone na finansowanie istniejących projektów badawczo-rozwojowych oraz na rozbudowę infrastruktury techniczno-naukowej. Oferta składa się z dwóch części - pierwsza z nich obejmuje do 871 500 nowych akcji serii G, które łącznie będą stanowić 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego spółki, zapewniając 19,43% głosów na WZA.

Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 20% akcji serii G (z nowej emisji), co przekłada się na 174 300 sztuk. Pozostałe 80% akcji serii G zostało przeznaczone dla inwestorów instytucjonalnych (697 200 sztuk). Jeśli wszystkie akcje serii G znajdą swoich nabywców podczas IPO, spółka może zdecydować się na rozszerzenie oferty, wystawiając na sprzedaż dodatkowe 198 000 sztuk istniejących akcji serii B.

Maksymalna cena emisyjna akcji Captor Therapeutics została ustalona na poziomie 172 PLN za sztukę, co oznacza że w przypadku sprzedaży wszystkich akcji oferowanych (z serii G) spółka pozyska 149 898 000 PLN. Jeśli zaś dojdzie do rozszerzenia oferty o istniejące akcje serii B, łączna wartość IPO wyniesie 183 954 000. Wówczas będzie to największa pierwsza oferta publiczna spółki z sektora biotechnologicznego na warszawskiej giełdzie.

Przy założeniu, że wszystkie akcje z nowej emisji znajdą swoich nabywców po cenie maksymalnej (172 PLN), wycena Captor Therapeutics wyniesie 512 659 588 PLN (łącznie 2 980 579 akcji w obrocie). Po zakończeniu IPO i wejściu spółki na główny rynek GPW niemal 80% akcji będzie objętych rocznym lock-upem.

 

 

Harmonogram pierwszej oferty publicznej Captor Therapeutics

Termin

Wydarzenie

do 22 marca 2021 r

publikacja prospektu emisyjnego

23-30 marca 2021 r.

przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (do dnia 30 marca 2021 r. do godziny 17:00)

23 marca 2021 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych

30 marca 2021 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

30 marca 2021 r.

ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00)

30 marca 2021 r.

ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych (w dniu 30 marca 2021 r. po godzinie 17:00)

31 marca – 6 kwietnia 2021 r.

przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

7 kwietnia 2021 r.

zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych (jeśli zajdzie taka potrzeba)

8 kwietnia 2021 r.

przydział akcji oferowanych

Ok. 14 dni od przydziału akcji

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań praw do akcji oraz akcji dopuszczonych (z wyłączeniem nowych akcji) na rynku regulowanym

Ok. 30 dni od przydziału akcji

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia oraz rozpoczęcia notowań nowych akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

 

Gdzie można zapisać się na akcje?

Akcje Captor Therapeutics w ramach pierwszej oferty publicznej są dostępne dla inwestorów indywidualnych w ośmiu domach maklerskich:

 • ING Bank Śląski S.A.– Biuro Maklerskie
 • PKO Bank Polski S.A. – Biuro Maklerskie (współprowadzący księgę popytu)
 • mBank S.A. – Biuro Maklerskie
 • Noble Securities S.A.
 • Trigon Dom Maklerski S.A. (Globalny koordynator oferty, współprowadzący księgę popytu)
 • Dom Maklerski BOŚ S.A.
 • Millennium Dom Maklerski S.A.
 • Dom Maklerski BDM S.A.

Minimalna liczba akcji, na jaką można zapisać się na rynku pierwotnym to 100 sztuk, co przy cenie emisyjnej na poziomie 172 PLN oznacza, że próg wejścia wynosi 17 200 PLN. To zaś może zniechęcić, bądź odebrać możliwość wzięcia udziału w pierwszej ofercie publicznej części inwestorów indywidualnych. Minimalna liczba akcji uprawniająca do wzięcia udziału w subskrypcji, która dla części uczestników tynku może być postrzegana jako zbyt wysoka oraz relatywnie duży odsetek akcji oferowanych inwestorom detalicznym na rynku pierwotnym (20% IPO) mogą wpłynąć na to, że redukcja na zapisach będzie niższa niż podczas ostatnich IPO, w tym szczególnie spółek gamingowych - People Can Fly (rekordowa redukcja 98,5%) czy Huuuge Games (redukcja 97%, co jednak nie przełożyło się na udany debiut).

 

Prospekt emisyjny Captor Therapeutics:

Czytaj prospekt

 

Klauzula informacyjna

Powyższy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną i nie ma na celu zachęcić lub zniechęcić kogokolwiek do wzięcia udziału w pierwszej ofercie publicznej Captor Therapeutics. Każdy inwestor detaliczny samodzielnie podejmuje decyzję o ewentualnym ulokowaniu kapitału w akcjach konkretnej spółki, czy to na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Zakup akcji wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, za które bierzesz pełną i wyłączną odpowiedzialność. Jeżeli potrzebujesz pomocy edukacyjnej, zapraszam Cię do regularnego oglądania materiałów na naszym kanale YouTube.

 


Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk