• Odbierz prezent
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.: Komunikaty KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji oraz praw do akcji (2021-04-15 18:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
Temat
Komunikaty KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji oraz praw do akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 15 kwietnia 2021 r. komunikatów w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Spółki:
1. 1.559.075 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
2. 82.449 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
3. 97.051 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
4. 26.925 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
5. 52.354 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
6. 9.082 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
7. 84.143 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
8. 871.500 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLCPTRT00014; Prawa do Akcji pod kodem ISIN PLCPTRT00030.
Datą rejestracji powyższych akcji i Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie dzień 16 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-427Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Duńska11
(ulica)(numer)
+48 537 869 089
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943071259363381765
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Aleksandra SkibińskaCzłonek ZarząduAleksandra Skibińska
2021-04-15Michał WalczakCzłonek ZarząduMichał Walczak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk