• Odbierz prezent
CAPITEA S.A.: Przyspieszenie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku (2021-09-21 22:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
CAPITEA S.A.
Temat
Przyspieszenie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capitea S.A. "Emitent" informuje o przyspieszeniu terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 września 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 8 września 2021 roku.

Emitent opublikuje powyższe sprawozdanie w dniu 24 września 2021 roku.Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITEA S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Radosław Barczyński
Prezes Zarządu
2021-09-21Tomasz StramaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk