• Odbierz prezent
CAPITAL: Sprzedaż wszystkich akcji TFI Capital Partners S.A. (2021-02-17 13:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Sprzedaż wszystkich akcji TFI Capital Partners S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 17 lutego 2021 roku, w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z 29 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 7/2020 z 29 czerwca 2020 roku), zmienionej aneksem z dnia 17 lutego 2021 roku, Capital Partners S.A. (dalej „CP”) przeniosła na rzecz PRA Group Polska Sub-Holding sp. z o.o. 10.997.000 akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. (dalej „TFICP”), które stanowią100% kapitału zakładowego i uprawniają do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFICP za łączną cenę w wysokości 6.606 tys. złotych. Zgodnie z zawartą umową powyższa cena może zostać powiększona o nie więcej niż 800 tys. złotych, jeżeli w okresie do 31 grudnia 2022 roku TFICP osiągnie określone cele biznesowe. Umowa zawiera również standardowe postanowienia w zakresie odpowiedzialności CP, których skutkiem może być obniżenie ceny sprzedaży. Obecnie CP nie posiada podmiotów zależnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITALUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królewska16
(ulica)(numer)
+48 22 330 68 80+48 22 330 68 81
(telefon)(fax)
biuro@c-p.plwww.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail)(www)
5272372698015152014
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Paweł BalaPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk