• Odbierz prezent
CAPITAL PARK S.A.: otrzymanie zawiadomienia w sprawie znacznego pakietu akcji (2021-03-15 23:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
otrzymanie zawiadomienia w sprawie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Capital Park SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 15 marca 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjinariusza: Europi Property Group AB. z siedzibą w Sztokholmie, Szwecja dotyczące przekroczenia 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
13931457_3_Capital_Park_notifcaction_69_Public Offering Act_March 2021.pdfZawiadomienie art 69 ust 1 pkt 1
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL PARK S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Klimczaka1
(ulica)(numer)
223188888223188889
(telefon)(fax)
biuro@capitalpark.plwww.capitalpark.pl
(e-mail)(www)
1080009913142742125
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Marcin JuszczykCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk