• Odbierz prezent
CAM: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. (2021-06-16 22:12)
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/21 zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu dzisiejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-06-16 22:12:45Marek OrłowskiCzłonek Zarządu
2021-06-16 22:12:45Anna Aranowska-BablokPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk