• Odbierz prezent
CAI: CARLSON INVESTMENTS SPÓLKA AKCYJNA - zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej (2021-03-17 16:50)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) informuje, że akcjonariusz Spółki, Carlson Ventures International Limited, w związku ze zwołanym na 31 marca 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w spawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, zgłosił kandydaturę Pana Damiana Goryszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zgłoszenie akcjonariusza, życiorys kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-17 16:50:22Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk