• Odbierz prezent
CAI: CARLSON INVESTMENTS S.A. - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał (2021-03-04 07:54)
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) mając na uwadze konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum w związku z rezygnacją jej dotychczasowego członka, działając na podstawie art. 399 § 1 , 402 (1) i 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-04 07:54:58Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk