• Odbierz prezent
CAI: CARLSON INVESTMENTS S.A.-treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2021 r. (2021-03-31 15:08)
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2021 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenie nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7.)-9.) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 15:08:19Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk