• Odbierz prezent
CAI: CARLSON INVESTMENTS S.A.- rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (2021-03-02 17:07)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka). informuje, iż Pan Wojciech Przybyła w dniu 2 marca 2021 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji.
Pan Wojciech Przybyła jako przyczynę rezygnacji podał podjęcie nowych obowiązków zawodowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podejmie wszelkie niezbędne kroki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CARLSON INVESTMENTS S.A. mającego na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 ) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-02 17:07:07Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk