• Odbierz prezent
CAI: CARLSON INVESTMENTS  S.A.- powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (2021-03-31 15:28)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2021 r. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Damiana Goryszewskiego
Życiorysy zawodowy pana Damiana Goryszewskiego nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami stanowi załącznik do niniejszego raport.
Życiorys zawodowy pana Damiana Goryszewskiego zostanie opublikowany również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.carlsoninvestments.pl w sekcji „relacje inwestorskie” w zakładce „życiorysy zawodowe”.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-31 15:28:35Aleksander GruszczyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk