• Odbierz prezent
BVT S.A.: Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii G (2021-03-23 13:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Wypłata odsetek, wykup i umorzenie obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. dokonał wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy oraz wykupu i umorzenia wszystkich do tej pory niewykupionych Obligacji serii G, w liczbie 80 sztuk, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 zł (Spółka wyemitowała łącznie 200 Obligacji serii G, jednak 120 Obligacji serii G zostało wykupionych w okresach wcześniejszych w związku z objęciem przez Obligatariuszy obligacji nowych emisji). Dzisiejszy wykup Obligacji serii G odbył się zgodnie z terminem wskazanym w warunkach emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BVT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BVT S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słoneczna28-30
(ulica)(numer)
+48 14 657 50 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9930653149243210870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Robert GądekPrezes ZarząduRobert Gądek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk