• Odbierz prezent
BVT S.A.: Podpisanie porozumienia inwestycyjnego ustalającego harmonogram działań zmierzających do zawarcia transakcji przejęcia przedsiębiorstwa, oraz warunki zawarcia takiej transakcji. (2021-04-13 20:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Podpisanie porozumienia inwestycyjnego ustalającego harmonogram działań zmierzających do zawarcia transakcji przejęcia przedsiębiorstwa, oraz warunki zawarcia takiej transakcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2021 r. zawarł z podmiotem prawa handlowego (dalej: Partner) porozumienie (dalej: Porozumienie) poprzedzające zawarcie umowy dotyczącej zbycia Przedsiębiorstwa. Przedmiotem Porozumienia jest wstępne ustalenie przez Strony warunków zbycia (dalej: Transakcja) przedsiębiorstwa BVT w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego tj.: zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: Przedsiębiorstwo BVT) oraz ustalenie działań do przeprowadzenia przez Strony tej Transakcji. Na podstawie zaplanowanych działań Strony określą przedmiot Transakcji, cenę sprzedaży, zasady rozliczeń, warunki zawieszające, terminy realizacji, zasady odpowiedzialności. Wstępnie przyjęta w harmonogramie data zawarcia umowy dotyczącej Transakcji została określona na połowę lipca 2021 r. Warunkiem realizacji Transakcji jest uzyskanie zgód korporacyjnych oraz ewentualnych zgód podmiotów trzecich na tę Transakcję.
Spółka udziela Partnerowi wyłączności na negocjacje dotyczące Transakcji do 11 czerwca br. z możliwością przedłużenia do 31 sierpnia 2021 r. po spełnieniu warunków zawartych w harmonogramie. Porozumienie zobowiązuje Strony do poufności.

Zarząd wskazuje, iż podpisanie Porozumienia jest konsekwencją rozpoczęcia rozmów z Partnerem, o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 1/2021 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Zarząd podkreśla, iż na dzień publikacji niniejszego komunikatu żadne ostateczne decyzje nie zostały podjęte.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BVT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BVT S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100Tarnów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słoneczna28-30
(ulica)(numer)
+48 14 657 50 71
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9930653149243210870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-13Robert GądekPrezes ZarząduRobert Gądek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk