• Odbierz prezent
BUMECH S.A.: Sprzedaż węgla z kopalni Silesia (2023-02-08 11:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-02-08
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Sprzedaż węgla z kopalni Silesia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bumech S.A. dnia 08.02.2023 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Sprzedający) umowy sprzedaży węgla energetycznego z kontrahentem krajowym (Kupujący).

Przedmiotem sprzedaży jest węgiel energetyczny, którego dostawy będą realizowane w 2023 roku, w oparciu
o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego oraz samochodowego na warunkach FCA kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Szacowana maksymalna wartość umowy wynosi 216 mln (słownie: dwieście szesnaście milionów) złotych netto.

W związku z charakterem, skalą oraz wymaganiami kontrahenta, pozostałe warunki umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać ujawnione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska191
(ulica)(numer)
32 789 38 5032 789 38 51
(telefon)(fax)
sekretariat@bumech.plwww.bumech.pl
(e-mail)(www)
954-00-05-359272129154
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-08Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2023-02-08Andrzej BukowczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk