• Odbierz prezent
BUDIMEX: Zmiana terminu przekazania do eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Turów (2021-04-30 16:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Zmiana terminu przekazania do eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Turów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA (w nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2014 z dnia 10.07.2014 r., nr 81/2015 z dnia 25.11.2015 r., nr 83/2015 z dnia 14.12.2015 r., nr 15/2019 z dnia 29.03.2019 r., nr 48/2020 z dnia 28.07.2020 r. oraz nr 15/2021 z dnia 25.02.2021 r.) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku powziął informację o przesunięciu terminu zakończenia budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, realizowanej przez konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power System GmbH (lider Konsorcjum), Tecnicas Reunidas S.A. oraz Budimex S.A., przy czym nie powinno to wpłynąć na terminowe podpisanie protokołu przejęcia bloku do eksploatacji, które planowane jest przez strony nie później niż w dniu 15 maja 2021 roku. Umowa standardowo przewiduje klauzule kar umownych w przypadku opóźnienia. Strony umowy przeanalizują przyczyny przesunięcia terminu także pod kątem ewentualnych kar umownych.

Wartość umowy przekracza 2% przychodów ze sprzedaży z ostatniego sprawozdania rocznego Grupy Budimex.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEXBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-204Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Siedmiogrodzka9
(ulica)(numer)
022 6236000022 6236001
(telefon)(fax)
info@budimex.com.plbudimex.com.pl
(e-mail)(www)
5261003187010732630
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30Artur PopkoWiceprezes Zarządu
2021-04-30Marcin WęgłowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk